CERTYFIKATY

...............................................................................................................................

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Misja
Prowadzimy firmę ATZ Farmont Poland w taki sposób, aby oferowane wiertła stomatologiczne diamentowe ATZ dostarczane były zawsze zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności jak również z wymaganiami krajowych, regionalnych, międzynarodowych lub innych przepisów. Zadanie to jest realizowane w sposób ciągły, przejrzysty dla partnerów handlowych, przyjazny dla otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

 

W celu utrzymania oraz zwiększenia zadowolenia i satysfakcji klientów ATZ Farmont Poland przyjmuje poniższe cele jakościowe.

 

 

Cele jakościowe:


• Oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb oraz oczekiwań, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.
• Wysoki poziom jakości wyrobów, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi w stosunku do klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy najlepszych jakościowo wyrobów.
• Firma nie stosuje marketingu porównawczego z innym wyrobem medycznym.
• Pracownicy nie wypowiadają się na temat innych firm i ich produktów w trakcie rozmów handlowych.

 

 

Nasze cele strategiczne osiągamy poprzez:


• Stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy PN-EN ISO 13485 wraz z późniejszymi zmianami,
• Nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami oraz odbiorcami wyrobów,
• Systematyczne motywowanie, rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
• Jasne komunikowanie i uświadamianie celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
• Planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowanie warunków odbioru, transportu oraz przechowywania, w celu zapobiegania wszelkim niedoskonałościom,
• Identyfikowanie, planowanie oraz zarządzanie procesami i ich powiązaniami, jak również systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

 

 

 

Deklaracja


Deklarujemy kontynuację polityki jakości oraz przyjmujemy zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska firmy tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie najwyższych celów.

 

Zobowiązanie to obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

 

 

Właściciel firmy
Tomasz Duda